Uitvaartwensen vastleggen

Op het moment dat ik bij u langs kom, gaan u en ik bekijken hoe het afscheid zo veel mogelijk eer doet aan en past bij de overledene. We gaan dit bespreken met de personen die nauw betrokken zijn bij de overledene.

Een persoonlijke uitvaart wil zeggen dat dit gebeurt naar de wensen van u. U kunt zelf met ideeën aankomen die passen in de sfeer van het leven van u en uw dierbare. Samen gaan we uitzoeken wat de mogelijkheden zijn.

Het kan voorkomen dat u graag een mooi woord wilt spreken tijdens de afscheidsdienst. Maar u vindt het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Ik wil u graag helpen om een mooie tekst te schrijven. Ook als u het liever niet zelf wilt voorlezen wil ik dit voor u te doen.

Er moeten ook praktische en officiële zaken geregeld worden. Deze zaken regel ik voor u zodat u zich kunt richten op het afscheid.

Wij zullen een paar dagen veel met elkaar te maken krijgen, maar ik kan ook op afstand dingen voor u regelen.

wilsbeschikking

Het is zinvol om alvast wensen voor de uitvaart vast te leggen. Het geeft de naaste familie rust als er al veel zaken vast staan.

UITVAARTVERZEKERING

Er zijn globaal twee soorten uitvaartverzekeringen. Wilt u meer informatie over uitvaartverzekeringen dan help ik u graag.

Afspraak maken

Meer informatie over de mogelijkheden rondom een uitvaart. Samen bespreken wij uw persoonlijke wensen.