UITVAART REGELEN

Op het moment dat ik bij u langs kom zou het fijn zijn als iedereen die direct betrokken is bij de overledene aanwezig is. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om mee te denken en wensen uit te spreken.

Door over het leven van uw dierbare te praten met elkaar en herinneringen op te halen komen vanzelf ideeën naar boven.
Het zou kunnen dat er een wilsbeschikking aanwezig is. Dit maakt het maken van een draaiboek voor de uitvaart eenvoudiger. De wensen van de overledene staan hierin al voor een groot deel in vermeld. Samen met de wensen van de direct betrokkene kunnen we tot een mooi afscheid komen.
Ik ben niet gebonden aan een rouwcentrum, begraafplaats of crematorium. De keus hierover laat ik aan u, ik denk graag met u mee.

Het is niet nodig dat u direct over alles een besluit moet nemen. Ik begrijp dat het u kan duizelen. U krijgt de tijd om goed over alles na te denken.

Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door de gemeente wordt een akte van overlijden opgemaakt, waarvan op verzoek een uittreksel wordt afgegeven. Een uittreksel van de akte van overlijden is nodig om allerlei formele zaken te kunnen regelen.

Als u de aangifte niet zelf wil doen, neem ik u dat graag uit handen. Na het aangeven ontvangt u ook het verlof tot begraven/cremeren.

UITVAARTWENSEN

Meer informatie over de mogelijkheden rondom een uitvaart. Samen bespreken wij uw persoonlijke wensen.

UITVAARTVERZEKERING

Er zijn globaal twee soorten uitvaartverzekeringen. Wilt u meer informatie over uitvaartverzekeringen dan help ik u graag.

wilsbeschikking

Het is zinvol om alvast wensen voor de uitvaart vast te leggen. Het geeft de naaste familie rust als er al veel zaken vast staan.